Menu

 

Besteld zorg-vervoer kan alleen uitgevoerd worden in opdracht van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Welke dienst leveren wij?

Medic Mobiltiy Service werkt uitsluitend in opdracht van MKA (Meldkamer Ambulancezorg) als onder aannemer voor laag complexe zorg-vervoer. Met dit zorg-vervoer kunnen patiënten (liggend) worden vervoerd tussen behandelcentrum en woon-verblijf locatie van de patiënt. Onze dienst vervoert ook patiënten die door ziekte of instabiliteit niet in staat zijn zelf naar een (poliklinisch) behandelcentrum te gaan.

Ons zorg-vervoer is gericht op comfort voor de patiënt. Door een ander type brancard is het lig-comfort voor de patiënt groter. Dit zorg-vervoer is alleen bedoeld voor patiënten met een laag complexe zorgvraag. Dat wil zeggen:

  • De situatie van de te vervoeren patiënt is niet levensbedreigend.
  • Alle vitale functies zijn stabiel.
  • De verwachting is dat de vitale functies tijdens of door het vervoer stabiel blijven.
  • Een van de voordelen van de inzet van zorg-vervoer is dat de reguliere ambulances worden ontlast en zich kunnen concentreren op het spoedvervoer.

 Voor spoedeisende hulp belt u.