Menu

De laatste jaren zien we een toename in het vervoer van psychiatrisch patiënten, zowel nationaal als internationaal. Het vervoeren van een psychiatrisch patiënt vraagt om een andere aandacht en benadering. Bij Medic Mobility Service zorgt ervoor dat deze patiënten op de juiste manier worden begeleid tijdens hun vervoer. Ten alle tijden wordt er gekeken naar de behoefte van de patiënt. Indien nodig zullen er aanpassingen gedaan worden aan het vervoer om de omgeving zo prikkelarm mogelijk te maken en de patiënt een zo veilig mogelijk gevoel te geven. Er zal de mogelijkheid zijn dat een voor de patiënt vertrouwd persoon mee gaat tijdens het vervoer.

Besteld zorg-vervoer kan alleen uitgevoerd worden in opdracht van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV)